• Dolar Alış 32.2938TL
  • Dolar Satış 32.1649TL
  • Euro Alış 35.0333TL
  • Euro Satış 34.8935TL

Amerikan Virjin Adaları — Vergiden Muaf Şirketler

  • Kroki: Kroki için tıklayın

1. Amerikan Virjin Adaları’nda bir şirket kurmanın ABD vatandaşı olmayan yabancılar için ne gibi avantajları vardır?

Amerikan Virgin Adaları’nda ABD vatandaşı olmanıza gerek olmadan yabancı bir yatırımcı olarak şirket kurabilir ve kurduğunuz şirketinizle Amerikan Virjin Adaları’nda 1986 yılında düzenlenen Vergiden Muaf Şirketler Yasası’nın sunduğu vergi muafiyeti ve sorumluluk koruma gibi avantajlardan faydalanabilirsiniz. Amerikan Virgin Adaları Vergiden Muaf Şirketler Yasası, uluslararası yatırımlar ve ortak girişimler için genel bir şirket rejimi belirlemiştir ve bu konuda dünyanın önde gelen yargı mercilerinden birisi olan 1953 tarihli Delawere Şirketler Kanunu’na dayanır. 1987 yılında faaliyete geçen yasa uyarınca ABD ve Amerikan Virjin Adaları’nda herhangi bir ticaret ve iş yürütmeyen yabancılara ait şirketler bütün vergilerden 20 yıllık yerel muafiyete hak kazanabilir.

Amerikan Virjin Adaları’nda bir şirket kurduğunuzda gelir vergisi, gayri safi satışlar, brüt ödemeler ve stopaj vergilerinden ve lisans şartlarından muaf olursunuz. Üstelik Vergiden Muaf Şirket olarak Amerikan Virjin Adaları’nda bankacılık ya da yatırım faaliyetlerinden kazanmış olsanız bile, pasif faaliyet olduğundan dolayı faiz ya da kar payları üzerinden vergi ödemezsiniz. Şirketinizin ödediği faiz de stopaj vergisine tabi değildir. Bununla birlikte, vergiden muaf şirketlerin hisseleri ABD’nde mukim olmayan vergi mükellefleri ABD ya da Amerikan Virjin Adaları emlak ve intikal vergisine de tabi değillerdir.

Şirketinizin kuruluşunu takiben Amerikan Virjin Adaları hükümeti, şirketin vergiden muafiyet statüsünü güvence altına alan 20 yıllık bir sözleşme düzenler. Bunun yanında, ABD veya Amerikan Virjin Adaları vergiden muaf şirketinizin sahibi olarak kimliğiniz kamuya gizli tutulur ancak ifşası da Virgin Adaları Milli Gelir Ofisi’nin tebliğine ya da talep doğrultusunda ABD Gelirler İdaresi’ne tabidir.

Şirketiniz vergiden muaf bir ABD şirketi olarak vergilendirilir ve Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası’na (FATCA) tabi değildir ve de ABD ve Amerikan Virjin Adaları Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün Ortak Raporlama Standartları’nı (CRS) kabul etmediği için şirket hesabınızın raporunu tutmanız ve yararlanma hakkınızın olması gerekmez. Şirketinizin bir hamisi olup olmaması isteğinize bağlıdır. Şirket hisselerine sahip olan kişi ya da kişiler ABD’nde mukim değilse şahsi gelir vergisine tabi değildir. Şirketin hisse sahibi olarak size bir ABD federal kimlik numarası atanır ve ihtiyacınız olduğunda yetkili makamlardan ABD’nde vergi mükellefi olduğunuza dair belge alabilir ve tasdikli vergi beyannamesi edinebilirsiniz. ABD’nde şirketler uyumluluk sebepleriyle sicil kaydı ve muhasebe kayıtlarınızı tuttuğu için bunlara istediğinizde ulaşabilirsiniz. Ayrıca ABD’nde herhangi bir yerde herhangi bir bankada hesap açma hakkınız olur.

2. Amerikan Virjin Adaları’nda vergiden muaf bir şirket kurmak için neye ihtiyacınız var ve neler yapmanız gerekir?

Amerikan Virjin Adaları’nda ABD bayrağı altında kuracağınız şirketinizin vergiden muaf şirket statüsü kazanabilmesi için şirketin hisselerinin yönetme hakkının veya toplam değerinin %10’u ve daha fazlası doğrudan ya da dolaylı olarak bir ya da daha fazla ABD ya da Amerikan Virjin Adaları vatandaşı, sakini veya şirketine ait olamaz. Eğer şirketiniz hamiline hisse senedi düzenlerse, bu hisseler ABD veya Amerikan Virjin Adaları kişilerine ait sayılır. Yani şirketinizin hisselerinin ve yönetme hakkının en az %90’ının ABD ve Amerikan Virjin Adaları vatandaşı olmayan kişilere ait olması gerekir. ABD’nde vergiden muaf şirketler genellikle portföy yatırımları için holding şirketler olarak, ABD Federal Havacılık İdaresi üzerine kayıtlı hava araçlarının mülkiyeti için ya da münhasır sigorta iştiraki amaçlı kurulabilirler. Bunun haricinde ABD’nde vergiden muaf şirketler statüsünü kullanabilen diğer bazı denizaşırı vergi yapılanmaları da mevcuttur.

3. ABD vatandaşı olmayanlar yabancı uyruklu kişiler için Amerikan Virjin Adaları’nda vergiden muaf şirket kurmanın maliyetleri nelerdir?

Amerikan Virjin Adaları’nda vergiden muaf bir şirket kurmak için elinizde büyük bir sermayeniz olması gerekmiyor. Ancak şirketi kurarken ve kurduktan sonra hukuki ve idari işlemler için bir takım maliyetleriniz olacaktır.

Şirket kurulum aşamasında, eğer şirketinizi vergiden muaf anonim bir şirket olarak kuracaksanız; mukavelename, yönetmelikler, tutanaklar, EIN (Vergi kimlik Numarası) temini dahil kurulum maliyeti olarak 1,450$ (ABD), hükümet kurulum harcı için 400$, hükümetle yapılacak vergi muafiyetini temin eden sözleşme için 500$, hükümet sözleşme harcı olarak da 100$ ödemeniz gerekir.

Şirketinizi vergiden muaf sınırlı sorumlu şirket, yani bir limited şirketi olarak kurmak istiyorsanız; mukavelename, temel işletim anlaşması, varlık sınıflandırma seçimi ve EIN temini dahil olmak üzere kurulum maliyeti olarak 1,950$, hükümet kurulum harcı olarak 400$, hükümetle yapılacak vergi muafiyetini temin eden sözleşme için 500$, hükümet sözleşme harcı olarak da 100$ ödemeniz gerekir.

Bunun haricinde şirketinizi kurduktan sonra hükümete ödemeniz gereken sabit ücretler ve yıllık bazda alınan vergiler bulunmaktadır. Bunlar; Amerikan Virjin Adaları hükümetine ödenen yıllık 1000$, 1200$ temsilci müdür ücreti, 950$ tescilli işyeri ve yasal temsilci ücreti ve 500$ yıllık faaliyet raporu hazırlama ve dosya ücretidir.

Şirketinizin birtakım işletme hizmetleri maliyetleri de olacaktır. Bunlar; İyi Hal Belgesi için 250$, Yetki Belgesi için 250$, kurumsal banka hesabı açma desteği için 4,450$ ve zamanla oluşabilecek ek hizmet ücretleridir.

Bunlara ek olarak, kurye, masrafların iadesi, tutanak defterleri ve mühürler için belirlenmiş ücretler de ödemeniz gerekecek masraflar arasındadır.

4. Amerikan Virjin Adaları’nda kurduğum şirketin nasıl idare ederim?

Amerikan Virjin Adaları’nda şirketler hissedarlarından, yöneticilerinden ve çalışanlarından ayrı birer tüzel kişiler olarak muamele görürler ve şirket tüzel kişiliğiyle şahıslar gibi sözleşmeler yapabilir, yükümlülük üstlenebilir, dava açabilir ve dava edilebilirler.

Şirket yöneticileri gerçek kişiler olmak zorundadır ve yöneticilerin anonim şirket veya tüzel kişiler olmasına izin verilmez.

Sektördeki Diğer Firmalar

İlgili Sektörde Başka Firma Bulunamadı.

Şehirdeki Diğer Firmalar

İlgili Şehirde Başka Firma Bulunamadı.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN