• Dolar Alış 31.1467TL
  • Dolar Satış 31.0224TL
  • Euro Alış 33.7565TL
  • Euro Satış 33.6218TL

Amerikan Vatandaşlığına Geçiş Sınavı

ABD vatandaşlığına geçişin son adımı, “Naturalization”; yani vatandaşlığa kabul sınavlarına girmektir. Bu sınavlar iki ayaktan oluşmaktadır. İlk ayağı ABD tarihi ve devlet yapısına ilişkin temel bilgi sahibi olduğunu ölçecek olan “civics test”; ikinci adımı ise İngilizce yeteneklerinizi ölçecek olan dil testidir.

Vatandaşlığa kabul testleri USCIS (US Citizenship and Immigration Services) tarafından hazırlanır ve gerçekleştirilir.

 

Yurttaşlık Bilgisi Bölümü (Civics Test)

Sınavın çoğu başvuran tarafından en zor bulunan kısmı, Amerikan tarihi ve devlet işleyişine dair soruların sorulduğu ve toplamda 100 soruluk bir havuzdan rastgele seçilmiş 10 sorunun sorulmasından oluşan “civics” (yurttaşlık bilgisi) kısmıdır. Bu sorular ülkenin coğrafik yapısından meclisin işleyiş şekline kadar oldukça geniş bir yelpazede; ancak derinlik bakımından çok temel seviyede olmaktadır. Bu 100 sorunun listesi için tıklayınız.

İsmi her ne kadar test olsa da, yurttaşlık bilgisine dair sorular bir mülakat sırasında sorulur ve haliyle de çoktan seçmeli bir yapıda değildir. Her sorunun bir doğru cevabı vardır ve adaylara seçenek sunulmaz.

2008 yılı itibariyle USCIS tarafından soruların listesi değiştirilmiştir. Amaç sınavı geçen aday sayısının artırılmasıdır ve 2015 yılı verilerine göre sınavı başarıyla geçenlerin sayısı %90’ın üzerindedir.

 

İngilizce Dil Testi

Sınavın ikinci kısmıysa İngilizce testinden oluşur. İngilizce testi de kendi içinde 3 bölüme ayrılır. Bunlar sırasıyla konuşma (speaking), okuma (reading) ve yazma (writing) bölümleridir. Bu bölümün ilk kısmı, yani konuşma, aday başvurusunu tamamlarken gerçek gerçekleştirilir. Aday, başvurusu sırasında kendisine sorulacak olan soruları ve verilen direktifleri anlayıp ilgili şekilde cevap verebilmelidir. Okuma bölümünde aday, kendisine verilen üç cümle içinden en az bir tanesini doğru şekilde okumalı; yazma bölümündeyse yine kendisine okunan üç cümleden birini doğru bir şekilde yazmalıdır.

 

Sınavı Geçememe Durumu

Her adaya iki defa vatandaşlığa kabul testine katılma hakkı tanınmıştır. İlk hakkında sınavın bölümlerinden birisinden kalan bir aday, sınavı takiben 60 – 90 gün arasında yalnızca kaldığı bölümden tekrar teste tabi tutulur. İkinci defa da başarısız olan adaylara vatandaşlık verilmesi reddedilir. Bu kişiler hali hazırda sahip oldukları “daimi oturum sahipliği” statüsüyle ABD’de yaşamlarına devam ederler.

Ancak sınavlarda başarısız olunması, vatandaşlık başvurusu size yine de açık kapı bırakır; fakat bu defa işlemlere en başından, tüm masraflar yeniden karşılanarak ve yeniden başvuru açılarak başlanır.

 

Sınava Giren Kişiler için Uygulanan İstisnai Durumlar

ABD’Deki daimi oturum sahibi olarak geçirdikleri süreye ve/ve ya yaşlarına göre bazı kişiler vatandaşlığa kabul tesinin İngilizce bölümünden muaf tutulabilirler; ve testin yurttaşlık bilgisi bölümünü de kendi seçtikleri dilde alabilirler. Buna ek olarak, belirli tıbbi sorunları bulunan yaşlılar da vatandaşlığa kabul testinden topyekün muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirler.

  • 50 yaşından büyük ve vatandaşlığa kabul için başvurduğundan ABD’de yasal daimi oturum sahibi olarak en az 20 yıl yaşamış olan kişiler, vatandaşlığa kabul testinin İngilizce bölümünden muaf olabilirler.
  • 55 yaşından büyük ve vatandaşlığa kabul için başvurduğundan ABD’de yasal daimi oturum sahibi olarak en az 15 yıl yaşamış olan kişiler, vatandaşlığa kabul testinin İngilizce bölümünden muaf olabilirler.
  • Bu kişiler, İngilizce sınavından muaf olsalar dahi yurttaşlığa kabul testini geçmek zorundadırlar; ancak testin bu bölümü kendi tercih ettikleri bir dilde alabilirler.

 

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN