• Dolar Alış 6.0600TL
 • Dolar Satış 6.0358TL
 • Euro Alış 6.7614TL
 • Euro Satış 6.7344TL

TEV Yurtdışı Yüksek Lisans Burs Başvuruları Başladı! | Amerika Master Bursu İmkânı

tev

Türk Eğitim Vakfı 2017-2018 Yurt Dışı Yüksek Lisans (Master’s Degree) Burs Başvuruları Başlamıştır.

Son Başvuru: 31 Ocak 2017

Adayların, dosyalarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz hazırlayıp TEV’e iletmesi zorunludur.  

Her madde için TEV’e son dosya verme tarihi her maddenin sonunda verilmiştir.

 

 

DOĞRU ve EKSİKSİZ MÜRACAAT İÇİN;

 • Öncelikle ilan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,
 • Hangi madde için müracaat edilecekse o maddenin devamında ve ekinde bulunan belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,
 • Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,
 • Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,
 • Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,
 • Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle şartlara uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.
 • Belgeler sıralı şekilde telli plastik dosyaya düzenli delinip takılmalıdır. Ayrıca plastik folyolara koymamaya dikkat ediniz.

A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde;

 • Bilgisayar,
 • Sistem,
 • Biyomedikal,
 • Elektrik-Elektronik ve İletişim Mühendisliği,
 • Moleküller Biyoloji,
 • Genetik ve Kök Hücre (Bu alanlarında öğrenim görenler)
 • İşletme Yönetimi,   (Mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler)
 • Yöneticilik,
 • Eğitim Bilimleri,
 • Hukuk,
 • Mimarlık, (Bu alanlarda öğrenim görenler),
 • Sürdürebilirlik,
 • Teknoloji Politikası ve Yönetimi,
 • Doğal Kaynaklar,
 • Çevre Yönetimi,
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler),
 • Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler)
 • Bitkisel Biyoçeşitlilik – Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlardaöğrenim görenler)
 • Müzik ve Plastik sanatlar

(TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Ocak 2017)

 

Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre (MBA, MSc, MA, MPhil) 9 – 21 ay verilir ve Eylül-Ekim 2017’de yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1987 doğumlular müracaat edebilir.),
 • Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan fakültelerin son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları (İşletme Yönetimi dalına yalnızca mezunlar başvurabilir.),
 • Yükseköğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3 genel not ortalamasına sahip olmaları,
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL IBT en az 79–80, IELTS 6 Akademik olan)
 • Almanca, Fransızca veya İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hakimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri, (Bu belgeler İstanbul Ankara ve İzmir’deki Alman, Fransız ve İtalyan Kültür derneklerinden alınabilir.)
 • İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer dallarda GRE testleri ile ölçülecektir. Adaylar aldıkları testlerin toplam sonucunda %50’lik dilime girmeleri gereklidir.
 • Not: Batı Avrupa ülkelerindeki üniversiteleri adaylardan GRE sınav sonucu istemiyorsa adayın almasına gerek yoktur. Sadece yabancı dil sınav sonucunu vermesi yeterlidir.

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

1) Adaylar,

 • TEV Müracaat formu, http://yurtdisi.tev.org.tr/ (TEV başvuru online form doldurulması zorunludur, çıktısı dosyaya eklenecektir)
 • Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği, (Okuldan ya da Noterden onaylı)
 • Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren genel not dökümü,
 • Yüksek öğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
 • Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık Türkçe yazı,
 • Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet, e-devlet sayfasından alınabilir)
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Ailenin gelir durumun gösterir belgeleri (Maaş bordrosu, gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi gibi)

kapsayacak dosyalarını en geç yukarıdaki ilgili maddenin sonunda verilen tarihe kadar TEV’in İstanbul Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. Dosyalarını elden verecek adaylar 31 Ocak 2017 tarihine kadar TEV’e elden verebilirler.

 

2) Adaylar; TOEFL veya IELTS (akademik), GRE ve GMAT sınavları için ilgili web sitelerinden bilgi alabilirler. (GMAT sınavı için www.mba.com adresinden girerek tüm bilgileri, sınav tarihini, ödemeyi yapmak mümkündür.)

Yurt dışındaki üniversitelere bu testlerin son teslim tarihi genellikle Aralık ayı sonudur. Bu nedenle adayların test neticelerini zamanında üniversitelere gönderebilmeleri için vakit geçirmeden ilgili kuruluşlarla irtibata geçip sınavlara girmeleri gerekmektedir. Ayrıca, adayların test sonuçlarının birer örneğini TEV’na en geç 15 Nisan2017 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

 • Yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar aday tarafından yapılacaktır. Kabul belgelerinin konularında en iyi ABD’de ilk yirmi, Batı Avrupa ülkelerinde ise Dünya çapında ilk 50 içine giren üniversiteden alınması ve en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar Vakfa ulaştırılması gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen sınavlarda istenilen seviyeyi tutturanlar, daha sonra tarihi bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.
 • Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na Noter’den tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir.
 • Bursiyerler öğrenimleri süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa müracaat edebilir. Daha fazla yapılacak müracaat kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday sürekli kullanacağı e-posta adresini doğru vermesi ve kullanması gerekir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

TEV Yurtdışı Başvuru Formu

_____________________________________________________

Bir Cevap Yazın

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN